Rahim İçi Araç (RİA, Spiral) nedir?

Paylaş:

Rahim İçi Araç (RİA, Spiral)

Rahim içi araç (RİA) doğum kontrol yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntemdir. Gebelikten korunmada %95-98 etkilidir. RİA kullanıldığı takdirde başka bir yöntemin de kullanılması gerekli değildir. RİA’ların bakır içeren ve hormon içerenler olmak üzere iki tipi mevcuttur. Bakır içerenler (Copper T) endometriumda inflamasyona neden olarak gebeliği engeller. Son yıllarda progesteron içeren RİA’ların kullanımı da yaygınlaşmıştır. Rahim içi araçlar (RİA) rahim içi zarında (Endometrium) inflamasyon oluşturarak embriyonun implantasyonunu (yerleşmesini) engeller ve bu şekilde gebeliğin oluşumunu engeller. RİA kullanan kadınlarda en sık karşılaşılan sorunlar; vaginal akıntı, adet düzensizliği, adet döneminde ağrı olması, PID (pelvik inflamatuar hastalık) ve ağrılı cinsel ilişkidir. RİA’ların mutlaka bir sağlık kuruluşunda Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanları, bu konuda eğitim almış ebe, hemşire ve aile hekimleri tarafından uygulanabilir.

Rahim İçi Araç (RİA, Spiral)  Varken Gebelik Mümkün mü?

RİA’lar gebelikten korunma yöntemleri arasında en etkin olanlardan birisi olmakla beraber koruyuculuğu %100 değildir.  RİA varken %3-6 oranında gebelik olasılığı bildirilmiştir.

RİA kullanan bir kadında gebelik tespit edilirse gebeliğin 6-8 haftasını geçmemişse RİA’nın rahimden çıkarılması denenebilir. Ancak bu işlem sırasında %5-10 oranında düşük riski vardır. Gebelik daha ileri haftalarda tespit edilmişse hastaya düşük yapma ihtimali, gelişmekte olan fetusda konjenital (doğuştan) anomaliler (yarık damak dudak, alt ve üst ekstremitelerde yokluk veya kısalık, bazı beyin anomalileri, erken doğum riski, plasenta previa gibi bebeğin eşiyle ilgili yerleşim anomalileri, erken membran ruptürü ve buna bağlı anne ve bebekte enfeksiyonlar, intrauterin gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı gibi ) ve risklerin olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu durumda hastanın mutlaka Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir.   

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar